Om entreprenörskolan

Målet med entreprenörskolan är att du ska uppnå den kompetens som krävs för att du som entreprenör ska kunna utveckla och driva ett företag, oavsett bransch och verksamhet, med tillväxt och lönsamhet.

Utbildningen består av lika delar föreläsning/övning och praktik/arbete. Utbildningen pågår under ett läsår från 26 augusti 2019 till 1 juni 2020, med avbrott för vanliga skollov. Du går i skola mellan kl 7 på morgonen till kl 19 på kvällen, måndag till torsdag. På fredagar börjar vi kl 7 och slutar kl 13. Vi håller till i vår egen utbildningslokal på Truckgatan 1 i Skellefteå eller ute hos något av våra samarbetsföretag i Skellefteåregionen.

Utbildningen är gratis, men ingen lön eller statligt studiestöd betalas ut. Du kan finansiera dina omkostnader med Handelsbankens studielån eller Swedbanks studielån som bankerna har utvecklat speciellt för No Plan Bs elever, eller via eget arbete under utbildningstiden.

Uppdragsorienterad inlärning

För att få de färdigheter och insikter du behöver så ingår omfattande träning ute i verkliga företag med riktiga arbetsuppgifter och uppdrag eller i verklighetstrogna simuleringar på skolan. Inlärning sker huvudsakligen med hjälp av kortare föreläsningar som varvas med en stor andel praktiskt utförande med efterföljande reflektion och feedback på prestation. Vi kallar vår egen pedagogik för ”uppdragsorienterad inlärning”, en inlärningsmetod anpassad för de som har entreprenöriell läggning och de som vill utveckla sin entreprenöriella förmåga. Handledning, föreläsning och feedback sker främst av specialister från näringslivet och No Plan B. Kursplan och pedagogik har utformats av No Plan B eller No Plan B i samarbete med specialister från akademien och näringslivet.

Antagningskrav och antagningsprocess

Alla som vill driva ett eget företag, och är beredd att göra det som krävs, är välkommen att söka vår entreprenörskola. För att lyckas som entreprenör så tror vi att din personlighet och viljestyrka är viktigare än tidigare utbildning, skolbetyg, ålder, kön och etnisk tillhörighet. 

För att ansöka till utbildningen behöver du fylla i personuppgifter och information om dig själv i ett ansökningsformulär som finns uppe på vår hemsida från början på januari 2019 till mitten på maj. Därefter kommer ett antal sökande att få genomgå ett test via webben. Utifrån testresultatet och informationen från ansökningarna så kommer ett mindre antal sökande att kallas till en tryout på 1-2 dagar i Skellefteå. Uttagningsdagarna består av intervjuer, praktiska övningar och test. Efter uttagningsdagarna kommer åtta sökande att väljas ut som antas till entreprenörskolan 2019/2020.

Finansiering

Ett antal av de elever som fullföljer entreprenörskolan får ta del av vårt finansieringsprogram. Det innebär att de har möjligheten att genom hårt arbete och engagemang gå från delägare till majoritetsägare på fem år utan egen investering eller risk.

Testa om du är en entreprenör

Gör vårt entreprenörstest och se om entreprenörsyrket passar dig. Här hittar du testet.