Långväga framtidsplaner

Jag heter Johan Lundmark och är född 1985. Jag adopterades från Sri Lanka vid 4 månaders ålder och bodde sedan i Önnesmark med mina föräldrar. Min mamma dog i bröstcancer då jag var sex år så jag har växt upp med min pappa. Nu bor jag i Skellefteå sedan många år tillbaka.

Innan utbildningen körde jag lastbil på heltid, var delägare i skogsfastighet i Önnesmark samt delägare i ett hotell på Sri Lanka. Jag valde att gå entreprenörskolan då jag ansåg att det var en bra investering i form av kunskap och genom de värdefulla nätverk man får. En annan anledning var att få vara med och möta samt lära känna så mycket roliga och inspirerande människor med liknande intressen. De förväntningar som jag hade på utbildningen var att den skulle vara effektiv, att man skulle lära sig det som är viktigast och att utbildningen skulle fokusera på att skapa ett värde för eleven i framtiden.

Så här i efterhand kan jag säga att utbildningen var så effektiv som jag trodde. Det bästa med utbildningen var all kunskap som jag har samlat på mig samt alla människor som jag har lärt känna, däribland mig själv. En av de få nackdelarna med utbildningen var att den inte är studiestödsberättigad.

Just nu håller jag på att vidareutveckla verksamheten i Sri Lanka tillsammans med No Plan B. Inom kort kommer jag att åka dit och göra en djupdykning av marknaden för att få mer kunskap och förståelse för landet.  Jag ska försöka åka in i landet med öppet sinne då nya affärsmöjligheter kan dyka upp när som helst, ofta är det tillfälligheter som avgör. Min vision är att bygga upp och utveckla verksamheter. Jag vill ge mig in i sektorer och områden som jag är intresserad av samt upptäcka saker och utforska nya områden. För mig är det även viktigt att kunna motivera andra människor som sedan kan göra detsamma för mig.

Tips till kommande elever

Ha hela tiden i åtanke att du gör detta för din egen skull!  Skolan kommer att kasta en massa kunskap och verktyg på dig som göra det enklare att lyckas, det är dock ditt ansvar att ta dem till dig och sedan göra något bra utav det. Man bör gå skolan om man vill få ett grymt försprång in i entreprenörsvärlden. Att skaffa den kunskap och det nätverk du får under ett läsår skulle ta otroligt lång tid att skaffa utanför skolan.

La familia        The Magnificent Seven        The Upgrade        The Original Six