Nya ägare vändningen för ITG

30.11.2022
ITG Steelpiles brottades med vikande omsättning och höjda certifieringskrav från myndigheter. När vi tog över som ägare fick ITG Steelpiles tillgång till metoder för att bygga en effektiv säljprocess och driva ett systematiskt säljarbete. Resultatet blev fler kunder och en ökad omsättning.

Verksamhet
Säljer, producerar och utvecklar stålpålar för markförstärkning vid byggnation av fastigheter och infrastruktur. Finns i Uddevalla.

Förvärvsår
2018

Tillväxtresan
Utmaningen för ITG Steelpiles var vid tidpunkten för förvärvet vikande omsättning och höjda certifieringskrav från myndigheter. Försäljningen var beroende av ett mindre antal kunder som hade ett ojämnt behov av stålpålar. Den ojämna efterfrågan ledde till planeringssvårigheter i produktionen och försämrad förmåga att hålla en god servicenivå.

Samtidigt höjde myndigheterna kravet på validering och dokumentation av produkternas hållfasthet och livslängd. För att klara de nya kraven behövde företaget specialistkompetens för att utföra tester, dokumentera resultat och skapa systematik i ett kvalitetsledningssystem.

Genom ägarskiftet fick ITG Steelpiles metoder för att bygga en effektiv säljprocess och driva ett systematiskt säljarbete. Resultatet blev fler kunder och ökad omsättning. Den bredare kundbasen ledde till en jämnare och högre efterfrågan som möjliggjorde en investering i en delvis automatiserad produktionsanläggning. Företaget hade nu även möjlighet att bygga upp ett färdigvarulager som förkortade leveranstiden och höjde servicenivån.

ITG Steelpiles har nu som en av de första aktörerna i sin bransch fått sina produkter certifierade och godkända av myndigheterna, ett krav som många kunder nu har i sina upphandlingsunderlag. Det har möjliggjorts genom ägarkoncernens nätverk av företag och tillgång till specialistkompetens.

Facebook
Twitter
LinkedIn