Utvalda case

Sedan starten har vi förvärvat och utvecklat mängder av företag. Det har varit fantastiskt att se dem få ny energi och ny fart – och skapa tillväxt. Läs gärna några av våra utvalda case. Där får du en bra inblick i hur vi hjälper engagerade företag att lyfta sin verksamhet.

Nya ägare vändningen för ITG

ITG Steelpiles brottades med vikande omsättning och höjda certifieringskrav från myndigheter. När vi tog över som ägare fick ITG Steelpiles tillgång till metoder för att bygga en effektiv säljprocess och driva ett systematiskt säljarbete. Resultatet blev fler kunder och en ökad omsättning.

Så fick TSAB hög lönsamhet

TSAB hade under flera år haft en jämn försäljningsvolym utan tillväxt och vikande lönsamhet. En rad snabbväxande konkurrenter hotade företagets marknadsandel. När vi gick in som ägare prioriterades säljarbetet. Med stöd av ett effektivt säljledningssystem kunde TSAB uppnå en snabb omsättningsökning.

PTC – från förlust till vinst

PTC hade under 2000-talet en rad år med lönsamhetsproblem. Vi gick tillsammans med medarbetarna genom företagets affärer och tog fram en ny affärsmodell. Ett nytt sätt att leda företaget där medarbetarnas höga kompetens bättre togs tillvara gjorde att effektiviseringar i företagets processer snabbt kunde implementeras. I dag visar PTC hög lönsamhet.

Snidex - från konkurshot till lönsam tillväxt

Snidex stod inför stora utmaningar 2019. Vikande försäljning och minusresultat gjorde att företaget var nedläggningshotat. Genom att prioritera sälj och marknadsföring kunde Snidex med No Plan B Invest som ägare uppnå en snabb omsättningsökning. Några år senare uppvisar Snidex en hög och lönsam tillväxt med engagerade medarbetare, effektiva processer och attraktivt erbjudande.