Snidex – från konkurshot till lönsam tillväxt

06.12.2022
Snidex stod inför stora utmaningar 2019. Vikande försäljning och minusresultat gjorde att företaget var nedläggningshotat. Genom att prioritera sälj och marknadsföring kunde Snidex med No Plan B Invest som ägare uppnå en snabb omsättningsökning. Några år senare uppvisar Snidex en hög och lönsam tillväxt med engagerade medarbetare, effektiva processer och attraktivt erbjudande.

Verksamhet
Säljer, utvecklar och tillverkar fönsterlösningar i volym till kunder med unika behov av form och funktion.

Förvärvsår
2019

Tillväxtresan
Snidex stod inför stora utmaningar 2019. Vikande försäljning och minusresultat gjorde att företaget var nedläggningshotat. Marknadsförings- och försäljningsarbetet hade under de senaste åren bromsats in och möjligheten för den kunniga personalen att vara delaktig i beslut var låg, med bristande effektivitet som följd. En hierarkisk organisation med ett ledarskap som byggde mer på ordergivning än delaktighet tillämpades.

Genom att prioritera sälj och marknadsföring kunde Snidex med No Plan B Invest som ägare uppnå en snabb omsättningsökning. Ett nytt sätt att leda där medarbetarnas höga kompetens bättre togs tillvara, gjorde att effektiviseringar i processerna snabbt kunde implementeras. Tillsammans med medarbetarna gjordes en genomgång av affärerna. Utifrån företagets förutsättningar och kundernas behov togs en ny affärsmodell fram, med större fokus på val av kunder och vilka erbjudanden som i fortsättningen skulle säljas.

Några år senare uppvisar Snidex en hög och lönsam tillväxt med engagerade medarbetare, effektiva processer och attraktivt erbjudande.

Facebook
Twitter
LinkedIn