Så fungerar det att bli en del av No Plan B Invest

Vad vi letar efter

No Plan B Invest investerar i norrländska företag med potential – och hjälper dem att ta nästa steg i utvecklingen. Vi föredrar att satsa på små och medelstora bolag där vi kan äga 100 procent och ta fullt ansvar för tillväxten. Ofta handlar det om verksamheter som står i ett vägskäl och behöver en extra skjuts för att växla upp.

Mer specifikt går vi in i företag som söker en ägare som:

  • Tar fullt ansvar för bolagets lönsamma tillväxt genom att vara 100%-iga ägare
  • Saknar kunskap eller behöver en nystart på sin tillväxtresa
  • Omsätter 10-50 MSEK, i vissa fall även i större företag
  • Söker en långsiktig ägare utan bortre gräns för sitt engagemang 

Hållbar lönsam tillväxt

En tydlig metod som fungerar

När vi går in i företag gör vi det med en speciell metod. Den har lagt grunden till att våra bolag gjort tillväxtresor. Metoden går i korthet ut på att vi efter en inledande tillväxtanalys skapar en tillväxtplan, som vi sedan följer genom ett aktivt ägande inom alla områden. Vi fokuserar på ledar- och affärsmannaskap och på att skapa samsyn för utvecklande lönsam tillväxt – för både människor och företag.

Ett starkt team av entreprenörer

No Plan B Invest äger ett 30-tal bolag, helt eller delvis. Det innebär att vi förfogar över ett mycket stort och starkt nätverk av drivna entreprenörer. Många av våra företag arbetar tillsammans och använder varandras kompetens och erfarenhet.

Fyra av våra portföljbolag är resursföretag. De är strategiskt viktiga för vår förmåga att göra affärer och anlitas också av många av våra företag. BeOneNorth har till exempel utvecklat ett affärssystem för små och medelstora företag och Krux hjälper flera av våra portföljbolag med affärsutveckling och kommunikation. 

Krux
T2
NPB Invest
Beonenorth
NPB Admin
NPB Invest

NPB Invest

No Plan B Invest är ett investeringsbolag som äger och utvecklar små och medelstora företag i Norrland. No Plan B Invest äger ett 30-tal företag inom olika branscher.

Krux

Krux

Krux är ett konsultföretag i gränslandet mellan affär, marknad och organisation. De översätter ditt varumärke emotionellt och visuellt så att det blir lätt att förstå och använda i affärsutveckling, kommunikation och verksamhetsutveckling. Krux levererar oberoende tankar från erfarna människor med hög problemlösningsförmåga. Med verklig nytta i fokus.

T2

T2

T2 är specialiserade på ledarskaps- och industriutbildningar. Med fokus på människan och hållbar samhällsutveckling anordnar de längre och kortare utbildningar till företag och offentlig sektor. Företagets lokaler ligger centralt på Campus i Skellefteå.

 

BeOneNorth

BeOneNorth

BeOneNorth levererar kompletta affärslösningar med hjälp av ledande affärssystem baserat på gedigen verksamhetskunskap. Företaget är beläget i Skellefteå och en av Sveriges ledande partners för SAP Business One.

NPB Admin

NPB Admin

NPB Admin är en flexibel och digital redovisningsbyrå i Skellefteå. Byrån hittar effektiva och kundanpassade lösningar som frigör tid för kunderna, och ger dem möjlighet att fokusera på sina kärnverksamheter.

KONTAKTA OSS