Vi äger och utvecklar små och medelstora företag i Norrland

Boka ett möte

Har du ett litet eller medelstort företag i Norrland som behöver nya ägare? Kontakta oss för ett första möte. Vi är alltid intresserade av att ta över ägandet i företag som vi ser potential i.

Kontakta oss

Besöksadress
No Plan B Invest AB
Truckgatan 1
931 27 Skellefteå

Postadress
No Plan B Invest AB
Box 725
931 27 Skellefteå

Våra medarbetare

Henrik Eliasson

Affärscoach
Henrik jobbar som coach för ledare i koncernen, med affärsmannaskap och ledarskap som specialitet. Han har även en del vd-uppdrag i koncernen.
Henrik Eliasson

Henrik Eliasson

Affärscoach

Vad gör du på No Plan B Invest?
– Jag coachar några av våra ledare i affärsmannaskap och ledarskap. Nästan varje dag får jag möjlighet att delta i intressanta diskussioner om olika affärsbeslut och situationer som kan uppstå, jag gillar att bolla idéer, delta i strategiska frågeställningar och prata affärer. Sen är jag Vd för några av våra företag.

Var kommer ditt engagemang för No Plan B ifrån?
– Efter att ha gjort lite andra saker under några år, närmare min hemort i Jämtland, har jag kommit tillbaka till No Plan B koncernen, det känns som att komma hem igen! Att få jobba med härliga människor i företag som vill utvecklas, att få ta sig an håriga utmaningar, det är det som jag tycker är roligt. Och det som jag är bra på, tror jag.

Vad bidrar du med till de företag som du jobbar för?
– Jag bidrar nog mest med kompetens inom affärsmannaskap. Efter att ha jobbat med tillväxt och lönsamhet under många år, i olika företag och på olika positioner, så har jag fått en bra helhetssyn på företagandet. Jag tycker det är spännande med affärer, jag är gärna med och hittar den bästa lösningen, för vår och kundens verksamhet. Utan att kunna göra bra affärer är det svårt att lyckas i sitt företagande. Sedan är det ju kul med förhandling, det är något jag har tränat på både som inköpare och säljare. För att kunna lyckas som entreprenör handlar mycket om ledarskap, att kunna bygga upp en företagskultur där människor trivs och vill prestera. Därför blir det ofta ledarskap och medarbetarskap som diskuteras med de ledare som jag coachar. Jag tror att min erfarenhet av ledarskap tillsammans med koncernens samlade kompetens hjälper våra ledare att utvecklas.

Jimmie Säll

Affärscoach
Jimmie jobbar främst som affärscoach för ledare inom koncernen. Han sitter även med i de flesta av våra företagsstyrelser samt deltar i processen för nyinvesteringar.
Jimmie Säll

Jimmie Säll

Affärscoach

Vad gör du på No Plan B Invest?
– Jag jobbar främst som affärscoach för ledare inom vår koncern. När vi gör nyinvesteringar är jag oftast med hela vägen från första kontakt, till analys och avtalsskrivande. Jag sitter också med i de flesta av våra företagsstyrelser. Ibland är jag med i projekt som rör struktur och processutveckling i våra olika företag.

Var kommer ditt engagemang för No Plan B ifrån?
– För mig är grejen att få vara med och se människor och företag utvecklas. Jag tror verkligen på människors förmåga. Det gäller att tro och ge de förutsättningar som krävs, då kommer människor och företag att växa. Jag har sett det hända så många gånger och vet att det vi gör fungerar.

Vad bidrar du med till de företag som du jobbar för?
– Affärsmannaskap och utveckling av ett bra ledarskap. Det är osolidariskt mot mina medarbetare att göra dåliga affärer, det är resursförstöring. När jag har lyckats har jag lärt någon att göra bättre affärer genom högre förståelse för den egna verksamheten och sin omvärld. Jag coachar också ledarna i våra företag i ledarskap. Hur man skapar delaktighet, följer upp mål och genomför sin handlingsplan. Jag bidrar även med struktur och prioriteringsförmåga i de företag jag är delaktig i. Jag har lätt för att se samband och vad som är viktigt i en verksamhet, inte minst tack vare den breda kompetens som jag har skaffat mig genom arbete på olika positioner i ett lönsamt tillväxtföretag.

Petter Mikaelsson

Affärscoach
Som vd för No Plan B:s ägarbolag har Petter det övergripande ansvaret för NPB:s utveckling. Han sitter som ordförande i flera företagsstyrelser inom koncernen och och ger rådgivning och coachning i affärsmannaskap och ledarskap.
Petter Mikaelsson

Petter Mikaelsson

Affärscoach

Vad gör du på No Plan B Invest?
– Jag lägger största delen av min tid på att prata med vd:arna i vår koncern, på rådgivning och coachning i affärsmannaskap och ledarskap. I de flesta av våra företagsstyrelser är jag ordförande och leder då det strategiska arbetet. Vid uppköp är jag med hela vägen. Jag är ofta säljarens första kontakt och med genom hela övertagandeprocessen. Som vd för vårt ägarbolag har jag också det övergripande ansvaret för No Plan B:s utveckling.

Var kommer ditt engagemang för No Plan B ifrån?
– Jag älskar tillväxtresor! Att få jobba tillsammans med människor som vill mycket, se medarbetare och företag växa, hjälpa till att bygga lagen, det är det roligaste jag vet. Efter att själv ha gjort en 30-årig tillväxtresa och nu få vara med och ge andra möjlighet att göra samma roliga resa, det är fantastiskt. Även om jag har jobbat med det här i hela mitt liv så finns det så mycket mer att lära sig. Jag är nyfiken på hur vi kan göra det vi gör ännu bättre.

Vad bidrar du med till de företag som du jobbar för?
– Ledarskap, affärsmannaskap och hur man tar sig förbi platåer i sin tillväxtresa är saker som jag har jobbat länge med och funderat mycket över. Hur man gör för att få alla delaktiga och motiverade, hur affärsmannaskap lärs ut och implementeras i en hel organisation, hur företaget ska organiseras i olika skeden i sin tillväxtresa och hur man får det som vi har kommit överens om gjort. Det kan jag lära ut till de som jobbar i våra företag.

Tiina Jussila

Finansiell rådgivare
Tiina jobbar med att kontrollera och analysera de ekonomiska resultaten för koncernens alla bolag. Hon är även affärscoach för några av ledarna i NPB:s koncern.
Tiina Jussila

Tiina Jussila

Finansiell rådgivare

Vad gör du på No Plan B Invest?
– Jag jobbar med att kontrollera och analysera de ekonomiska resultaten för koncernens alla bolag. Vid uppköp är jag delaktig i att analysera företagets ekonomi och redovisningssystem och själva transaktionen. Eftersom vi strävar efter att alla våra ledare på djupet ska kunna ekonomi och affärsmannaskap lägger jag mycket av min tid på rådgivning och ekonomiutbildning. Jag är också affärscoach för några av ledarna i vår koncern.

Var kommer ditt engagemang för No Plan B ifrån?
– Människorna! Det finns en stark och positiv energi hos människorna som jag jobbar med i familjen No Plan B. Det speciella sätt vi arbetar på gör att jag får vara med och se människor utvecklas, och det är fantastiskt att kunna känna att jag har varit delaktig.

Vad bidrar du med till de företag som du jobbar för?
– Jag är framför allt bollplank och rådgivare i ekonomiska frågor. Det ska kännas enkelt att höra av sig och du ska få ett snabbt och bra svar på det du funderar över. Min pedagogiska förmåga är nog något jag har övat upp under de år vi körde entreprenörsskolan. Det gäller att skapa förståelse för hur olika saker påverkar företagets resultat- och balansräkning. Jag har en bred och djup finansiell och företagsekonomisk kompetens som jag samlat på mig under många år som ekonom i olika roller och branscher. Jag har bland annat jobbat som koncerncontroller i en större byggnadskoncern, administrativ chef i ett finansbolag och ekonomichef i tillverkande tillväxtföretag.