Så fick TSAB hög lönsamhet

05.12.2022
TSAB hade under flera år haft en jämn försäljningsvolym utan tillväxt och vikande lönsamhet. En rad snabbväxande konkurrenter hotade företagets marknadsandel. När vi gick in som ägare prioriterades säljarbetet. Med stöd av ett effektivt säljledningssystem kunde TSAB uppnå en snabb omsättningsökning.

Verksamhet
Plåt- och stålgrossist med kunder i industrin.

Förvärvsår
2013

Tillväxtresan
Under en rad år hade TSAB haft en jämn försäljningsvolym utan tillväxt och vikande lönsamhet. En rad snabbväxande konkurrenter hotade företagets marknadsandel och förmåga att tjäna pengar.

Efter att No Plan B Invest tog över prioriterades säljarbetet och med stöd av ett effektivt säljledningssystem kunde företaget uppnå en snabb omsättningsökning. Större tillgång till kapital och ökad försäljningsvolym möjliggjorde investeringar i ett bredare sortiment och högre volymrabatter vid inköp.

Ett nytt synsätt med tillväxt och förändring som ledord implementerades i organisationen. Förändringen av företagskulturen möjliggjordes genom utbildningsinsatser och workshops på alla nivåer samt coachning av företagets ledare.

TSAB har fortfarande idag en stark tillväxt med hög lönsamhet.

Facebook
Twitter
LinkedIn