PTC – från förlust till vinst

05.12.2022
PTC hade under 2000-talet en rad år med lönsamhetsproblem. Vi gick tillsammans med medarbetarna genom företagets affärer och tog fram en ny affärsmodell. Ett nytt sätt att leda företaget där medarbetarnas höga kompetens bättre togs tillvara gjorde att effektiviseringar i företagets processer snabbt kunde implementeras. I dag visar PTC hög lönsamhet.

Verksamhet
Säljer, utvecklar och tillverkar avancerade produkter i komposit till kunder i industrin.

Förvärvsår
2010

Tillväxtresan
PTC hade under 2000-talet haft en rad år med lönsamhetsproblem. Trots kunnig personal och relativt god efterfrågan gick företaget med förlust.

När No Plan B Invest tog över gjordes en analys av företagets affärer. I den konstaterades att PTC gjorde många förlustaffärer och att möjligheten för den kompetenta personalen att vara delaktig var låg, med bristande effektivitet som följd.

Tillsammans med medarbetarna gjordes en genomgång av PTC:s affärer. Utifrån förutsättningar och kundernas behov togs en ny affärsmodell fram, med större fokus på val av kunder och erbjudanden. Ett nytt sätt att leda företaget där medarbetarnas höga kompetens bättre togs tillvara, gjorde att effektiviseringar i företagets processer snabbt kunde implementeras.

Några år senare uppvisar PTC en hög lönsamhet med engagerade medarbetare, effektiva processer och ett attraktivt erbjudande.

Facebook
Twitter
LinkedIn