Entreprenörskap och bärplockning

14.04.2023
Vad är det som skiljer framgångsrika entreprenörer från andra? Den frågan har No Plan B länge sökt svaret på. Sökandet fortsätter, men här är vad vi tror på just nu.

Att lyckas som entreprenör är svårt. Du har oändligt med arbetsuppgifter som borde göras, ingenting fungerar egentligen som det ska och kriserna avlöser varandra. Det finns ingen fast mark, hela världen känns som ett gungfly på en surmyr. Du går planlöst omkring på myren och kämpar. Det är tungt att gå i den blöta myren, svetten rinner ner i dina ögon och myggorna irriterar med sitt surrande. ”Vad gör jag ens på den här myren?”, tänker du.

Många entreprenörer hamnar i situationen att tiden inte verkar räcka till. Förmågan att prioritera bland alla arbetsuppgifterna försvinner och det hjälper inte längre att jobba fler timmar. För att kunna åstadkomma en förändring krävs det att du förändrar ditt eget beteende – du måste lära dig att leda dig själv. Vi kallar det för Processen för all framgång.

Det första steget i processen innebär att du stannar upp och reflekterar – vad vill jag uppnå och varför vill jag uppnå det? Du måste skaffa dig ett syfte och en vision. ”Jag vill plocka hjortron och någonstans på den här myren finns dom, det är jag säker på. Och vilken sylt jag skulle kunna koka med dom hjortronen!”. För att orka göra det som krävs för att lyckas behöver du en attraktiv personlig vision.

I steg två sätter du upp delmål på vägen till din vision, ”innan kvällningen ska jag ha plockat halva tiolitershinken med hjortron”.

I det tredje steget gör du en handlingsplan med aktiviteter som du tror gör att du når ditt mål, ”jag ska systematiskt börja söka av myren på hjortron från en sida till den andra och jag börjar nu direkt med den västra sidan” och ”jag ska sluta söka efter blåbär”. Ju högre mål du har satt desto fler aktiviteter måste du förmodligen ha i din handlingsplan.

Sedan gör du aktiviteterna i din plan, det fjärde steget.

I det femte steget reflekterar du över ditt uppnådda resultat. Om du har nått ditt mål går du tillbaka till steg två och sätter du upp ett nytt och högre mål, om du inte har nått ditt mål går du tillbaka till steg tre och gör en bättre handlingsplan.

Vi tror att det inte är svårare än så här att bli framgångsrik – men heller inte enklare.

Förmågan att leda sig själv är vad vi tror skiljer framgångsrika entreprenörer från andra.

Facebook
Twitter
LinkedIn