Snidex får stort uppdrag av Danderyds sjukhus

06.12.2022
Danderyds Sjukhus DS By 61 avser en ny vårdbyggnad på ca 34000m2 inom Danderyds sjukhusområde. I dagsläget är projektet planerat att innehålla vårdavdelningar samt mottagningar för bland annat ortopedi, endoskopi, njurcentrum, kirurgi och akut i byggnaden. En helikopterflygplats kommer också byggas på taket.

Snidex uppdrag är tillverkning och leverans av fönsterpartier som på arbetsplatsen ska monteras i långa fönsterband. Projektering påbörjades för Snidex del 2019 i samarbete med ACC-glasrådgivarna.

En ytterfasad till stora delar av glas kommer att monteras utvändigt på Snidex produkter, därför har vissa träprofiler specialanpassats. Partierna består av öppningsbara fönsterbågar, täta täckmålade och asklaminerade fyllningar vilka också är konstruerade för att klara krav om brandsäkerhet. Utsidor består av pulverfärgmålad aluminium och täckande delar. Indelning i partierna med hjälp av poster är måttanpassade för att stämma ihop med ytterfasad respektive invändig rumsindelning med avskiljande väggar. De öppningsbara fönsterbågarna är försedda med solskyddsprodukter samt olika typer av glas för att uppnå rätt U-värde, dagsljustransmitans, solenergitransmission, brand och ljudvärde. Projektet ställer stora krav på kvalité, logistik, leveranstid, uppmärkning och packning i rätt produktionsordning.

Facebook
Twitter
LinkedIn